Úsporné moderní elektrické topení PION

Infrapanely Twiggy a Crystal jsou njemodernější vysokoteplotní (180 °C) sálavé “přímotopy“.

Oba typy jsou navrženy tak, aby působily v interiéru elegantně a udržovaly vás v příjemné tepelné pohodě.
Díky vysoce účinné technologii dosahují vysokého výkonu i při malých rozměrech a nízké váze.
Jsou až o 40 % úspornější nežli standardní konvekční přímotopy. 

PION - infračervené topení

Mobirise Website Builder

Skleněné infrapanely s technologií ThermoGlass®


Panely s technologií ThermoGlass® jsou navrženy tak, aby působily v interiéru elegantně a udržovaly vás v příjemné tepelné pohodě. Ale tou nejkrásnější částí je, že šetří energii! Díky vysoce účinné technologii dosahují vysokého výkonu i při malých rozměrech a nízké váze. Jsou až o 40 % úspornější nežli standardní konvekční topení.

Mobirise Website Builder

Infratopná okna a infratopné zimní zahrady s technologií ThermoGlass®


Infratopná skla ThermoGlass® dokáží proměnit vaše okna v efektivní a bezúdržbový zdroj komfortního sálavého tepla. Elektricky vyhřívané sklo TG® je řešení, které integruje topný systém přímo do zasklených ploch budovy. Infratopné sklo může být použito jako hlavní topný systém nebo může sloužit jako doplňkový zdroj tepla. V obou případech je zdrojem komfortního sálavého tepla a zabraňuje kondenzaci a mlžení skla. V zimních měsících ThermoGlass® účinně eliminuje nežádoucí efekt "studeného skla" a odstraňuje tak pocit chladu v blízkosti velkých zasklených ploch.

Mobirise Website Builder

Co je to ThermoGlass®

Elektricky vyhřívané sklo TG® je řešení, které integru‐je topný systém přímo do zasklených ploch budovy. Infratopné sklo může být použito jako hlavní topný systém nebo může sloužit jako doplňkový zdroj tepla. V obou případech je zdrojem komfortního sálavého tepla a zabraňuje kondenzaci a mlžení skla. V zimních měsících ThermoGlass® účinně eliminuje nežádoucí efekt "studeného skla" a odstraňuje tak pocit chladu v blízkosti velkých zasklených ploch. Infratopné sklo TG® představuje efektivní a spolehli‐vý způsob, jak zvýšit váš komfort bydlení.

Mobirise Website Builder

Směr vytápění

Topné izolační sklo může hřát pouze směrem do in‐teriéru nebo dle potřeby i do exteriéru např. při poža‐davku na odtávání sněhu ze střechy. Obě tyto funkce lze případně kombinovat, směr vytápění tedy záleží na umístění topné vrstvy a na požadované funkci zasklení.

Jaké funkce ThermoGlass® nabízí

Vizuálně se topné sklo TG® ničím neliší od běžných skel, ale svými vlastnostmi nabízí jedinečné výhody a využití jako bezúdržbový zdroj komfortního tepla. V závislosti na typu aplikace a skladbě skla může TG® plnit tyto základní funkce:

Neviditelné řešení vytápění

ThermoGlass® nabízi komfort velkých oken o rozměrech až 2 x 3 metry s pří‐jemným sálavým teplem bez kondenza‐ce a efektu "chladného skla". TG® je elegantní a účinné řešení vytápění, které nevyžaduje žádnou údržbu a nezabírá zbytečně prostor pro bydlení.

Zabránění kondenzace

ThermoGlass® je skvělým řešením pro všechny druhy zasklení, u kterých zabraňuje vzniku kondenzace vody na povrchu skla.
Při použití vyhřívaného skla pro elimi‐naci kondenzace je dostatečný výkon 50-100 W /m2.

Odstranění
sněhu

ThermoGlass® je ideálním řešení pro odstraňování sněhu. Pokud se k tomuto účelu používá vyhřívané sklo, je topné sklo navrženo tak, aby teplo vyzařovalo do exteriéru. Ovládání může být ma‐nuální nebo automatické, např. pomocí sněhového čidla

Široké využití, snadné připojení i ovládání

Univerzální možnosti využití

Izolační topné sklo TG® je kompatibilní s většinou typů profilů - PVC, hliník, dřevo.
Technologie TG® nabízí široké využití a lze jí instalovat do všech typů oken – fasádních fixních, otvíravých, posuvných včetně oken střešních. Své využití najdou i u ateliero­vých prosklení či velkoplošných střešních prosklení dvoran.

Jednoduchá montáž a zapojení

Montáž oken s technologií TG® je totožná jako montáž běžných izolačních oken. Rozdíl je pouze v připojení napájecího kabelu top­ného okna do elektrické sítě.
Izolační okna TG® se bez použití transformá­torů napětí jednoduše připojují k domovní elektrické síti 230 V

Precizní ovládání
a řízení teploty

Skla TG® jsou díky rychlé odezvě ohřevu ideální pro přesné řízení energetického managementu. Požadovnou teplotu lze řídit vzdáleně např. přes chytrý telefon.
Teplota se ovládá prostorovým termosta­tem či centrální řídící jednotkou. Pomocí senzorů lze řídit jak teplotu v místnosti, tak teplotu přímo na povrchu skla

Mobirise Website Builder

Aplikace a využití topných skel ThermoGlass®

Mobirise Website Builder

Řešení pro rodinné domy a byty

Okna s technologií TG® nabízí komfort velkých oken s příjemným sálavým teplem bez kondenzace a efektu "studeného skla". TG® znamená bezstarostný provoz, který nevyžaduje žádnou údržbu ani revize. Zjednodušte si život bezúdržbovým "neviditelným" vytápěním.

Mobirise Website Builder

Řešení pro zimní zahrady a obytné verandy

Prosklená veranda vám přinese více světla a prostoru do vašeho domova. Využitím našeho vyhřívaného skla TG® vytvoříte prostor, který můžete obývat po celý rok a užívat si verandu či zahradu i v zimním období.

Mobirise Website Builder

Řešení pro atelierové prosklení

Pokud hledáte prostor s fantastickým výhledem, který je zaplavený světlem a příjemným sálavým teplem i během zimních měsíců, je TG® ideálním řešením. Topná okna nepotřebují žádné složité stavební úpravy a obejdou se bez ra‐diátorů či ventilátorů v podlaze, které zbytečně zabírají prostor pro bydlení.

Mobirise Website Builder

Řešení pro bazény a wellness studia

Díky TG® zmizí problémy spojené s kondenzací páry. Zasklení TG® minimalizuje efekt "studeného skla" a zamezením kondenzace chrání kvalitu konstrukce budovy. Vy i vaši hosté si užijete při koupání v zimním období komfort letních měsíců.

Mobirise Website Builder

Stavitel & Developer

Využití topných skel ThermoGlass® jako hlavního topného systému (pří‐padně jejich kombinací s infrapanely TG®), můžete ze stavebního procesu zcela vynechat profesi topenáře. Navíc vaši klienti získají bezúdržbový topný systém s příjemným sálavým teplem o který se nemusí starat. Zkraťe si dobu výstavby a snižte
si tak své náklady.

Mobirise Website Builder

Architekt & Projektant

Díky technologii TG® můžete do vašich návrhů integrovat transparentní topný systém. Unikátní funkce TG® odstraní pro‐blémy spojené s odklízením sněhu či kondenzací páry. Zajistí tak dostatek přirozeného světla i během zimních měsíců např. u velkoplošných zasklení dvoran. Skla TG® lze libovolně kombi‐novat s dalšími technologiemi jako je protisluneční vrstva, bezpečnostní či samočistící sklo.

Mobirise Website Builder

Výrobci oken

Technologie TG® nabízí univerzální
využití, snadnou instalaci i montáž. Izolační topné sklo TG® je kompatibilní s většinou typů profilů - PVC, hliník, dřevo a lze jej instalovat do fasádních fixních, otvíravých, posuvných i střešních oken. Vsazení TG® do rámu se kromě vyvedení napájecího kabelu z profilu okna nijak neli‐ší od instalace bežných izolačních skel. Při montáži oken TG® u zákazníka se el. kabel jednoduše připojí do elektrické sítě. Naučte vaše okna něco navíc a nabídněte svým zákazníkům vyšší komfort bydlení.


Více informací na www.pion.cz


Kontakt

Mobil

+420 603 982 536

Adresa

Radvanec-Maxov 13
47301 Nový Bor

Fakturační údaje

IČ: 64734048
DIČ: CZ7606022336
č. ú.: 670100-2207599523/6210

© Copyright 2022 Mobirise & Petr Mader. All Rights Reserved.

Made with ‌

Offline Website Creator